Bron: eerste publicatie door Thomas van Belzen<https://www.cobouw.nl/auteurs/thomas-van-belzen> op 21 jan 2019

De subsidiepot voor het saneren van asbestdaken voor 2019 is alweer leeg. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Om de vaart erin te houden, werkt ze aan een fonds. Dit jaar nog moet dat operationeel zijn.
Eind 2024 mag er geen asbest meer op daken liggen. Om eigenaren te helpen verstrekt het Rijk subsidie. Het potje voor dit jaar (8 miljoen euro) is echter alweer leeg. Nieuwe aanvragen zullen niet worden behandeld.

Subsidie

De subsidiepot voor het saneren van asbestdaken voor 2019 is alweer leeg. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Om de vaart erin te houden, werkt ze aan een fonds. Dit jaar nog moet dat operationeel zijn.
Eind 2024 mag er geen asbest meer op daken liggen. Om eigenaren te helpen verstrekt het Rijk subsidie. Het potje voor dit jaar (8 miljoen euro) is echter alweer leeg. Nieuwe aanvragen zullen niet worden behandeld.
Om het saneren van asbestdaken<https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/12/essent-asbestdaken-boerenbedrijven-vervangen-door-zonnepanelen-101267889> te blijven stimuleren, tuigt staatssecretaris Van Veldhoven een fonds<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/18/stand-van-zaken-asbestdakensanering> op. Dat doet ze samen met provincies, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, gemeenten en banken. Mogelijk stimuleert het fonds ook sloop en verduurzamingsprojecten in combinatie met het verwijderen van asbest.
Het verplichten van zonnepanelen op daken waar asbest wordt weggehaald is niet zinvol, meent de staatssecretaris. "Niet voor ieder dak is het plaatsen van zonnepanelen rendabel. Initiatieven die dit oppakken waar het wèl mogelijk is juich ik toe."
De staatssecretaris onderzoekt of er veel asbest illegaal wordt gestort. Dat doet ze nu vooral in Noord-Brabant en Drenthe. Op basis van de resultaten bepaalt ze of er maatregelen nodig zijn die dumpen moeten tegengaan.

Asbestfabriek

Voor het verwerken van asbesthoudend staalschroot start dit jaar de bouw van een fabriek. In 2020 zal de fabriek waarschijnlijk in bedrijf worden genomen.
Voor het verwerken van asbestcement is het beeld "genuanceerder". Dat recyclen en toepassen in nieuwe producten is vooralsnog te duur vergeleken met storten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Vraag het ons!